När det gäller brottningstävlingar finns det, precis som i de flesta andra sporter flera olika regler som publik och tävlande måste följa för att tävlingen ska gå rätt till och vara rättvis för alla.

För det första är det tävlingsarrangörens ansvar att visa var icke tävlande kan se tävlingarna. Denne ska också se till att brottare som har sin tävlingstrikå på sig inte är bland publiken. När det är dags för en brottare att tävla ska denne komma till mattan endast bärande tävlingstrikån. Eventuell overall får alltså inte tas av framme vid mattan, och efter tävlingen får brottaren heller inte ta på overall eller blotta sin överkropp vid mattan.

När det gäller kläderna får brottaren bara bära sin landslagstrikå om det är en landskamp, ett internationellt mästerskap, olympiskt spel eller en tävling som ordnas av förbundet om det begärts eller medgivits att trikån får bäras. Om man har en klubbtrikå eller personlig sådan med texten SWE samt sitt personnamn på ryggen får den användas vid alla tävlingar men det får aldrig finnas en svensk flagga någonstans på trikån. Om Svenska Brottningsförbundet har skaffat trikåer, overaller eller uppvärmningsställ får de bara användas som Svenska Brottningsförbundet krävt eller medgivit det. Det gäller även om man bär en del av overallen eller stället separat.

När det gäller brottaren läggs stor vikt på att den som tävlar använder sig av ett idrottsmannamässigt uppträdande både utanför och på mattan. Denne måste också förhålla sig till alla anvisningar och göra rättelse efter dem. När man tävlar får man inte diskutera lottning, bedömning eller matchledning på ett störande sätt vid mattan och om så sker ska tävlingsledaren genast stoppa diskussionen.

För alla gäller det att uppträdandet ska vara städat och nyktert för att idrotten som helhet inte ska skadas och om någon överträdelse sker ska det rapporteras.